Privacy

verklaring

Tekstbureau Saer beschermt jouw persoonsgegevens

In deze privacyverklaring lees je hoe Tekstbureau Saer persoonsgegevens verwerkt.

Heb je vragen over deze privacyverklaring? Neem dan gerust contact op met:

Sarian Dijkstra: sarian@tekstbureausaer.nl

Contactgegevens:

Hobbemastraat 5, 6921 MZ Duiven

Telefoonnummer: 06 51 36 86 46

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Tekstbureau Saer verwerkt alleen persoonsgegevens, die je zelf aan ons doorgeeft en die nodig zijn om:

  • vóór, tijdens of na een opdracht contact met je op te kunnen nemen;
  • jou het (tussentijdse) resultaat van jouw opdracht te sturen;
  • jou een factuur te sturen;
  • onze belastingaangifte te doen.

Voorbeelden van gegevens die we nodig hebben:

  • je voor- en achternaam
  • je zakelijke adres
  • je telefoonnummer(s)
  • je e-mailadres(sen)
  • je social media-accounts (zoals LinkedIn en Facebook)
  • je bankrekeningnummer

 

Hoe gaan we om met bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

Soms bevatten teksten, die jij door Tekstbureau Saer laat (her)schrijven of redigeren, bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou of jouw klanten. Dit komt bijvoorbeeld wel eens voor bij geredigeerde coachverslagen of uitgewerkte interviews.

We gaan altijd vertrouwelijk om met jouw informatie en zorgen voor goede beveiliging van deze gegevens. Tekstbureau Saer maakt hier graag per opdracht goede afspraken over.

Wij verzamelen geen gegevens van personen die jonger zijn dan 18 jaar, behalve als hun ouder/voogd hier toestemming voor heeft gegeven. Heb je de overtuiging dat we zonder toestemming gegevens hebben verzameld over een minderjarige? Neem dan contact op met sarian@tekstbureausaer.nl We verwijderen de betreffende informatie daarna direct.

 

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Tekstbureau Saer neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tekstbureau Saer) tussen zit.

 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Tekstbureau Saer bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor we jouw gegevens verzamelen. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Categorie persoonsgegevens 

 

 

Bewaartermijn

 

Reden

Naam, zakelijk adres 7 jaar na einde klantrelatie Om administratieve redenen. En bijvoorbeeld omdat dit moet van de Belastingdienst.
Telefoonnummer 6 maanden na einde klantrelatie Om contact met je te kunnen opnemen.
E-mailadres 6 maanden na einde klantrelatie Om contact met je te kunnen opnemen en om voor jou geredigeerde of geschreven teksten naar je te mailen.
Bankrekeningnummer 6 maanden na einde klantrelatie Om onderlinge betalingen efficiënt af te handelen.
Social media-account 6 maanden na einde klantrelatie Om contact met je te kunnen opnemen of om je op de hoogte te houden van onze diensten en nieuwsberichten.

 

Wanneer delen we persoonsgegevens met derden?

We verstrekken jouw gegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst. Zo zorgen we voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Tekstbureau Saer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. We verkopen jouw gegevens nooit aan derden.

 

Gebruikte cookies, of vergelijkbare technieken

Tekstbureau Saer gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies, die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en vergroten jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen, via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Jouw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tekstbureau Saer.

Je hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je ons kunt vragen om de persoonsgegevens die wij van jou in een computerbestand hebben naar jou of naar een andere – door jou genoemde – organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar sarian@tekstbureausaer.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Heb je een klacht over de manier waarop Tekstbureau Saer met jouw gegevens omgaat? Meld dit dan bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

Tekstbureau Saer neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus. We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb jij het idee dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn? Of heb je aanwijzingen van misbruik? Neem dan contact op met sarian@tekstbureausaer.nl